BOFÆLLESSKABET JAGTENBORG

För att garantera säkra och hanterbara gränser delar vi bogemenskapen i fyra separata bostadsenheter kring ett gemensamt område i mitten. Varje enhet innehåller fem bostäder. Gemenskapens faciliteter i området ger naturliga kontaktpunkter för invånarna och skapar kontakt och samverkan med personalen. Från det gemensamma området kan invånarna se igenom de stora fönstren som vetter ut mot de gröna omgivningarna och mot gården.

Alla bostäder fungerar som små oberoende lägenheter med direkt tillgång till en liten terrass. Inne möts man av ljusa och rymliga lägenheter som alla har ett loft och är öppna mot taket. Stora glaspartier ger bra utsyn och släpper dagsljuset djupt in i alla hem. Samtidigt sluttande tak och säkerställa en ljus mittemot stora glasskivor. På så sätt får alla bostäder ljus från båda sidor, och varje boende följa med i dagens gång och årstidernas växlingar.

Varje hem har sin egen entré med garderob, ett pentry, ett stort badrum och själva bostadsdelen som har många olika inredningsalternativ. Hemmen är alla förberedda för handikappanpassning. I bogemenskapen Jagtenborg bor man som en del av en social gemenskap och samtidigt i en enskild bostad.

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress:  Nyborg
Omfattning: 1 900 m²
År: 2010-2012     
Byggherre: AB Sprotoften, Nyborg
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: OBH-Gruppen Rådg. Ingeniører