Brf Boulevarden

Brf Boulevarden var första kvarteret att byggas i Nya Hovås. Kvarterets utformning baseras på stadsbyggnadsprogrammet för Nya Hovås med kvaliteter som bland annat ställer stora krav på variation och byggnadernas bidrag till omgivande gator. Fasaderna är uppbyggda av tre material; tegel, plåt och förpatinerade trälister som är uppdelade mellan de olika byggnaderna.

Den karaktäristiska takuppbyggnaden bidrar till att variera taklandskapet och skapa spännande terrasser för de boende. Sadeltakens falsade plåtmaterial viks ner en bit på fasaden och skapar en otraditionell och vacker byggnadsvolym som tillsammans med de platta sedumbeklädda taken skapar unika och personliga bostadshus.

Byggnadernas utformning och placering på tomten är optimerade för att tillgodose solinfall på uteplateser och terrasser. HSB Göteborg har ställt stora krav på bostädernas utformning, som också de är mycket varierande för att tillgodose olika människors behov och önskemål. Kundvärden som unik takhöjd på 2,8 m, gemensamhetslokal och gästlägenhet har inarbetats i projektet. 

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Arkitema har också gjort den övergripande planen och kvalitetsprogrammet för området.

 

OLA GÖRANSSON
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
År: 2017
Omfattning: 9 200 m² 
Beställare: HSB Göteborg & Next Step Group
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Utmärkelser: Nominerad till "årets bästa byggnad" 2018