DE FEM SØSTRE

Två av de Fem Søstre är uppförda och invigna under 2012, den tredje är under uppförande för bostadsrättsföreningen Domea. När alla fem husen är uppförda, kommer de ligga i en parklik övergångszon mellan kvartersstaden och den mer spridda bebyggelsen mot det öppna landskapet längre ut från floden. Bebyggelsen ligger nära centrum men ändå ostört i en grön omgivning.

Flodstaden är ett led i Vejle kommuns vision om en unik och sammanhängande stadsdel  vid  Sønderå som går genom Vejle. Vidare önskar kommunen en bebyggelse där det estetiska och visuella spelar en viktig roll. Fem Søstre är fem friliggande, cylindriska hus i 13 våningar med en fantastisk utsikt mot de skogsbeklädda kullarna längs floddalen ut mot Vejle Fjord. Systrarna står på en ängsmark med gräs, rosor och lövträd – inspirerat av Vejle floddals flora och fauna. Mellan husen anläggs stigar, sitt- och lekplatser. Parkering sker i utkanten av området bakom gräsmatta och en rad träd, så man från lägenheterna ser ut över ett ostört, grönt område.

Fem Søstre förenar det urbana med det vackra landskapet i floddalen. Sønderå, som löper längs områdets södra del, möts av gräsmattor som rundas in mot byggnationen och skapar en härlig miljö. Längs floden byggs broar, stensättningar och planteringar, så att det skapas en oas som inbjuder till promenader och cykelturer. 

 

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: Vestre Engvej/Boulevarden, 7100 Vejle
Omfattning: 240 bostadsrätter, totalt ca 25 400 m²
Landskapsplan: 43 000 m²
År: 2007-2013
Byggherre: NCC
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll