DET UNDERHÅLLSFRIA HUSET

Ett hus med  en livstid på 150 år

Realdania hade 2011 en tävling som bestod i att rita framtidens underhållsfria hus. Arkitema vann tävlingen med ett enkelt modulhus i trä med glasbeklädd fasad och tak. Glaset fungerar som en klimatskärm runt trähuset och är samtidigt en integrerad solpanel.

Det underhållsfria huset är såväl arkitektoniskt som konstruktivt en återspegling av det danska ” længehus”. I denna moderna variant har taket blivit ett glashölje som täcker hela huset och samtidigt ger ett effektivt skydd mot nedbrytning av husets organiska och biologiskt nedbrytningsbara material.

Inuti är huset enkelt och symmetriskt inrett med två rum i var ända och en central kärna med badrum och kök som delar upp det öppna gemensamma utrymmet i en matsals- och en vardagsrumsdel. Kärnan är husets enda fasta element.

Huset är uppbyggt av prefabricerade, självbärande, trämoduler som hålls ihop av stålbeslag till en sammanhängande konstruktion. Ramen är så stabilt konstruerad, så att alla invändiga byggnadselement i praktiken kan tas bort.

Genom att ha en livstid på 150 år och samtidigt inte kräva underhåll de första 50 åren, sparar huset lika mycket CO2 som det krävs att bygga upp till tre nya hus. Huset är uppfört på betongplintar och förhöjt 25 cm över marken med omkringliggande dränering så det inte påverkas av framtidens förmodat stigande nederbördsmängder. Huset kan byggas  på under två veckor.

Huset är utvecklat av Arkitema Concept i nära dialog med Realdania Bygg. Danska Statens Byggforskningsinstituts avdelning för Energi och miljö analyserar och beräknar miljöpåverkan av bygget, och har varit medverkande som kunskapspartner tidigt i förloppet. Arkitema Concept har tidigt i processen också involverat entreprenör Enemærke & Petersen för att säkerställa att de grundläggande ideerna och tankarna också fortsätter i förverkligandet av konstruktionen. 

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress: Steensager 6, Vindinge, Nyborg
År: 2012-2013
Omfattning: 181 m²
Byggherre: Realdania Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Sloth Møller
Ingenjör (energi): Sloth Møller
Entreprenör: Enemærke & Petersen
Kunskapspartner: Statens Byggeforskningsinstitut AAU
Utmärkelser:  1:a plats i inbjuden tävling