ECO2

ECO2 är ett hållbart bostadsprojekt i Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm. Det ingår i utvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. I en ny och spännande omvandling formas här en ny stadsdel.

Projektet har från början varit inriktat på att minska CO2-utsläppen, även med den den arkitektoniska bearbetningen. Namnet hänvisar till ekologi och CO2. ECO2 består av en vinkelbyggnad som omger ett attraktivt grönt gårdsrum.

Gården skyddas av en stor glasvägg som fungerar som bullerskärm mot Essingeleden och Drottningholmsvägen. I anslutning till glasväggen placeras kvarterets gemensamma funktioner som fungerar som ett fönster mot omvärlden.

Glasväggen förses med solceller som bidrar till de gemensamma funktionernas energiförbrukning. En display visar ECO2s aktuella energiförbrukning, lyser och gör stockholmarna medvetna om hållbart byggande. I ECO2 halveras energiförbrukningen i förhållande till det befintliga lägenhetsbeståndet. Detta sker bl.a. genom extra isolering av ytterväggar, högisolerande fönster samt värmeåtervinning.

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Hjalmar Söderbergs väg/Kristinebergs slottsväg, Kristineberg, Stockholm 
Planering: Utställning 2011
Omfattning: 170 bostäder + förskola
Beställare: Edicta/ Tagehus
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Ramböll