ENGBO

Byggnaderna uppförs som lågenergihus i energiklass 2015 och omfattar 30 bostäder med gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Bostäderna avses för personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Byggnaderna är uppdelade i tre boendeenheter samt en specialbostadsenhet som var och en består av sex till åtta bostäder.

Byggnaderna platsar fint i det vackra omgivande landskapet och fasaden i en träpanel med eklister är i harmoni med omgivningen. Träpanelen varierar i bredd och skapar en levande fasad. Samtidigt skapar taken variation med sin lätta lutning och utförs i svart tjärpapp. De mörka taken fortsätter i mörkgrå fönster och dörrar i kompositmaterial. Alla bostäder har en privat trädgård och uteplatserna är skapade utan nivåskillnader. Anläggningens faciliteter är förenade genom ett nätverk av gångvägar med fast beläggning. Urvalet av växter garanterar omväxlande naturupplevelser under hela året.

Byggnaderna utvecklas genom en omfattande dialog med användare och utvecklare.

THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adress: Bodil Hjorths Vej 12A til 12D, Vodskov by, Hammer
Omfattning: 2 824 m², 30 bostäder
Byggherre: Aalborg Kommun
År: 2012
Totalrådgivning: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design