ENGHAVE BRYGGE

Enghave Brygge avslutar utvecklingen av Köpenhamns Sydhavn som sträcker sig från Sluseholmen i söder till Havneholmen i norr. Vi har i samarbete med Gröning Arkitekter ritat en u-formad kvartersbebyggelse med 194 bostäder och två butiker som öppnar sig mot öst och mot den stora hamnen.

Bostads-ön ligger omgiven av vatten på alla håll. En fantastisk placering där vi släpper in utsikten i bostäderna via stora glaspartier för att få kontakt med hamnen, kanalerna, den mindre småbåtshamnen och de övriga rekreativa omgivningarna.

Bebyggelsen är uppdelad i åtta individuella hus med olika arkitektoniska uttryck och materialval. De individuella olikheterna knyts samman av teglet som ingår i de flesta husens materialval. Teglet kompletteras av tombak (mässing), Zink och trä som ger värme och även framhäver husens exklusivitet.

Husen varierar i höjd mellan sex och nio våningar inklusive en penthouse-våning. Det inre gårdsrummet är upphöjt en halv våning. Under innergården finns cykel- och bilparkering med hiss och trappor.

DORTHE KEIS
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Københamns Sydhamn
År: 2014-
Omfattning: 194 bostäder och två butikker
Byggherre: NPV
Arkitekt: Arkitema Architects och Gröning Arkitekter
Landskap: Arkitema Urban Design

Fotograf: Hampus Berndtson