FAABORG HAVNEFRONT

De nya byggnaderna i hamnen fångar den öppna strukturen i kontrast till det gamla centrumet med pittoreska radhus sida vid sida. På samma sätt stänger husen inte om sig med privata och skarpt avgränsade trädgårdar, utan låter hamnområdet nå ända fram till de byggnader som öppna och delvis halvprivata ytor.

Material i trä, glas, takpapp och zink förstärker de nya byggnaderna i kontrast till den gamla staden tegel- och putshus. De nya formerna och uttrycken pekar på den nya användningen av hamnen och får samtidigt området att andas hamnmiljö.

Balkonger och fönster är indragna i husens grundform. De enkla snitten och den lätta framtoningen ger bebyggelsen sin speciella identitet som relaterar till platsens historia. Den huvudsakliga strukturen i massivträelement ger optimalt inomhusklimat och en god flexibilitet för framtida ändringar av enskilda hem.

Från båda bostadsområdena har man en fantastisk utsikt över vattnet i söder. De mycket transparenta söderfasaderna skapar genomlysta bostäder, mdan det i norr finns slutna entréfasader.

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress: Faaborg Havnefront, 5600 Faaborg
År: 2004
Omfattning: 2 000 m²
Byggherre: DTE A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Grontmij A/S