Jubileumsbostäder Frihamnen

Jubileumsbostäderna i Frihamnen i Göteborg består av tillfälliga lägenheter för studenter, nyanlända och företag som Arkitema Architects har tagit fram med Tempohousing. Modulerna består av inredda fraktcontainrar som sätts ihop till större enheter och förses med tak och fasader och som kan kombineras på flera olika sätt för att skapa olika typer av planösningar. Bostäderna ska stå kvar i 15 år.

Arkitema Architects förslag består av två typer, dels en terrasserad bebyggelse i 4-5 våningar och dels en stjärnformad byggnadskropp. Dessa skapar unika och spännande stadsrum i området som har stor potental för många trivsamma platser med närheten till vattnet. Området kommer att bestå av flera mindre områden som hålls ihop till en helhet.

Den terrasserade bebyggelsen har altangångar som erbjuder uteplatser med visuell kontakt till ett större inre område som samlar en grupp av bostäder. Bottenplan i denna grupp av bostäder kan utgöras av lokaler/bokaler eller rena bostäder.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Frihamnen, Göteborg
År: 2016-2017
Omfattning: 
Byggherre: Tempohousing, Älvstranden Utveckling
Arkitekt: Arkitema Architects