KARLSVIKS STRAND

Det nya kvarteret i Karlsviks strand inramas av en skogsklädd kulle som landar i Drevviken. På andra hållet finns den tätt trafikerade Nynäsvägen, vilket öppnar för en spännande lösning.  Kvarteret består av en variation av boenden i typ och storlek.

Bebyggelsen i området delas in i två olika byggnadstyper med gatuhus och skogshus.

Gatuhusen är robust utformade med upphöjd förgårdsmark och tyst sida mot innergård och natur. De byggs i fem och sex våningar om vartannat.

Gatuhusen har ett varierat taklandskap med sadeltak och plana tak om vartannat, där det på de senare finns möjlighet till gemensamma takterasser för odling och vistelse. Fasaderna består av bearbetat tegel i variation och fönster och balkonger har skiftande kulör.

Skogshusen utgörs av punkthus i åtta våningar. Dessa hus ligger mot natur, park och sjö och höjer sig bakom gatuhusen och förstärker platsens topografi.

Där finns utblickar åt olika håll och samtliga lägenheter har balkong. Högst upp har takvåningarna utgång till terrass. Fasaderna utförs i trä och tak i sedum.

En tydligt definierad långsträckt innergård, barnvänlig och med en rik flora av blommor och fruktträd, öppnar upp sig mot skogskullen och torget.

Portiker möjliggör ett flöde genom kvarteret från gata genom innergård till park och skapar en öppenhet mot gatan.

Kvarteret ingår i ett större planlagt område med förskola, grundskola och torg.

Läs mer om landskapsarkitekturen i Karlsviks strand – klicka här.

KRISTINA PETERS
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
Anja Thedenius
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 707 608 635

Fakta

Adress: Perstorpsvägen, Farsta
Byggår: 2022
Omfattning: 17,230 m² ljus BTA,  223 lägenheter
Byggherre: Veidekke Eiendom
Arkitekt: Arkitema
Landskap: Arkitema