Kvarnbergsterrassen

Vårt förslag till Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg består av ny bebyggelse om 142 lägenheter och 750 m² lokaler. Ambitionen är att skapa sex sammanhållna bostadshus i träbyggnadsteknik, där träets materialmässiga kvaliteter genomsyrar såväl exteriör som interiör. Träet återknyter också till platsen – en grön skog på en vacker bergssida – och ger byggnaderna ett varmt, välkomnande intryck.

Bostäderna blir välplanerade med flexibla planlösningar samt hög kvalitet på material och utförande. Runt bostadsentréer och längs fasaden i bottenvåningen mot Gustavsbergs Allé smyckas delar av fasaderna med keramiska plattor med mönster inspirerade av bl.a. Stig Lindbergs unika verk för Gustavsbergs Porslinsfabrik för att knyta an till platsens
historia.

Förslaget har en inbyggd flexibilitet i egenskap av sina fritt placerade volymer och kan justeras i placering och höjd utan att dess bärande gestaltningsidé riskerar att gå förlorad.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Gustavsberg
År: 2017
Omfattning: 18 925 m²
Beställare: NRE Sweden AB
Arkitekt: Arkitema Architects