Kvarteret Hangö

Kvarteret hangö ligger i Södra Värtahamnen och präglas av ett aktivt taklandskap där varje nivå har olika funktioner så som lek, odling, uteplatser och soldäck.

Projektet ligger i Södra Värtahamnen i Stockholm och består av 64 lägenheter med en gestaltning som präglas av en transparent bottenvåning, stadsbalkonger, våningshöga jalusier och ett grönt och varierat taklandskap. Konceptet bygger på en trappad volym som börjar på fyra våningar och arbetar sig upp i steg om två våningar. Den högsta delen blir tio våningar.

Det uppbrutna taklandskapet som skapas blir tillgängligt för alla boende genom att de olika nivåerna har varierade funktioner. Den lägsta fokuserar på lek för barnen, nästa blir odling, den tredje trädgård och allra högst upp en sol- och utsiktsterrass. Samtliga tak får utmärkta solförhållanden och bidrar med goda grönytor.

Förutom bostadsentréerna är kvarterets bottenvåning helt publik och den generösa takhöjden möjliggör stor flexibilitet för butiker och andra verksamheter.

Södra Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och ska utvecklas till en blandad stadsdel med kontor, bostäder, handel och service. När det nya området är fullt utbyggt kommer här finnas 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Södra Värtahamnen, Stockholm
År: 2016
Omfattning: 5 900 m²
Byggherre: Niam
Arkitekt: Arkitema Architects