KVARTERET TROLLHÄTTAN

På Universitetsholmen i Malmö ligger Kvarteret Trollhättan, ett stenkast från centralstationen och alldeles intill varvsbassängen. Flera av de nästan 100 bostäderna kommer att ha en fin utsikt över hamnen och Malmö centrum. Byggnaderna är uppförda med inspiration av gamla tiders hamnmagasin i Malmö och Köpenhamn.

Husen kommer att utföras i tegel med typiska vertikala och horisontella linjer som utförs i relief. Planlösningarna karaktäriseras av välplanerade ytor och stora balkonger med glasräcken mot syd och väst som kommer de boende till gagn.

ANNA SCHLYTER
Associate/Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 739 229 625

Fakta

Adress: Nordenskiöldsgatan, Universitetsholmen
År: 2013-2015
Omfattning: Omfattning  12 500 m², 95 lägenheter
Byggherre: Skanska Nya Hem 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Architects
Totalentreprenad: Skanska Sverige