LILLA ESSINGEN

Omvandlingen av Lilla Essingen syftar dels till att göra området längs vattnet mer tillgängligt för områdets invånare, dels till att skapa attraktiva bostäder med direktkontakt till vattnet. I området finns en strandpromenad som går runt hela ön och bjuder på en kontinuerlig kedja av upplevelser och aktiviteter. Samtidigt når bostadsbebyggelsen ner till vattnet och intensifierar känslan av Stockholm som staden vid vattnet.

Med inspiration från isen och den existerande grönskan etableras ett grönt område med plats för både avkoppling och aktivitet. Byggnationen sker ovanpå parkeringshus i två våningar med plantering av gräs och träd som ger gröna ytor. Längs vattnet anläggs en strandpromenad med bland annat en båtklubb och möjligheter till uteservering. 

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Lilla Essingen, Stockholm
År: 2009
Omfattning: 12 000 m² 
Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll