METRONOMEN TELEFONPLAN

Metronomen är ett projekt där Arkitema Architects skapar 16 200 m² bostäder fördelat på 188 lägenheter vid Telefonplan, Midsommarkransen i södra Stockholm. Det nya huset ska bidra till den kreativa stadsdelens förtätning med både butikslokaler och en förskola och på så sätt skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Midsommarkransen är ett mycket populärt område och Telefonplan med bland annat Konstfack är ett kreativt centrum  som har en spännande framtid med stor tillväxt framför sig. Stockholms stads vision är att utveckla stadsdelen till en tät blandstad bestående av 4000 bostäder med varierad struktur, gröna gator och torg samt näringslokaler i gatuplanet.

Den befintliga byggnationen i området kring Telefonplan består av fastigheter i olika storlek och skiftande höjd. Metronomen ska med sin arkitektur fungera som en övergång mellan stadsdelens befintliga byggnader. Husets horisontella ytor planteras med gröna växter för ökad trivsel och längst ned i byggnaden finns det butikslokaler och en förskola ut mot den privata gården.

 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Radiusbacken 6, Stockholm
Byggherre: SSM Bygg & Fastighets AB
Omfattning: 16 200 m², 188 lägenheter
År: 2016-2020
Arkitekt: Arkitema Architects