MØLLEBANKERNE

Møllebankerne består av 50 allmännyttiga bostäder där invånarna är en del av en större gemenskap. De täta låga radhusen bildar en böljande rörelse som omfattar en stor gemensam grön trädgård där de gemensamma lokalerna placeras. Bostäderna är placerade i mindre grupper om fem hus som är förskjutna i förhållande till varandra. Här är det nära till gemenskap bland de fem husen, men man har också tillgång till den större gemenskapen i den stora trädgården eller i lokalen.

Samtidigt uppnås en hög grad av integritet och individualitet i varje enskilt hus, där förskjutningen markerar en gräns till grannen och ger dagliga arkitektoniska upplevelser av hus i rörelse och skapar hörn och nischer. Valet mellan gemenskap och integritet upprepas utomhus där man kan delta i samlivet i trädgården eller välja avskildheten av egna gårdar eller privata terrasser med utsikt över den öppna ängsmarken.

Husen är välkomnande med enkla vitputsade fasader med stora fönster som är något infällda i fasaden. Det vita och välkomnande intrycket kontrasteras av färgade paneler mellan fönstren.

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress: Ullehøj 1-79, 2-24, Borup, Køge
Omfatting: 50 bostäder, 4 500 m²
År: 2011-2013
Byggherre: Boligselskabet Sjælland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Alectia
Totalentreprenör: NCC