Nacka Port

Tävlingsförslaget Twin Peaks har tagits fram som ett parallellt uppdrag med tre inbjudna arkitektkontor. Det stora landskapsrummet i gränslandet mellan Stockholm och Nacka får med Twin Peaks ett landmärke som markör för den framtida utvecklingen av Sicklahalvön och en symbol för de historiska lagren.

Byggnaden och platsen skall inte bara fungera visuellt utan skapar en attraktiv och hållbar miljö för boende och besökare. Förslaget uppvisar hur hållbarhetsfrågan kan vävas in i utformningen och skapa en trivsam miljö för hög livskvalitet, samvaro och biodiversitet. Vi har arbetat med att bryta ned volymerna till en mänsklig skala och skapat en unik och varierad karaktär med robusta material som åldras med skönhet.

En kringbyggd volym i hästskoform skapar en lugn och tyst insida, en central och inbjudande mötesplats med lokaler i bottenvåningen. Hänsyn har tagits till solinfall och utblickar genom att sänka volymen mot söder och låta de två tornen resa sig i norr. Alla lägenheter har försetts med kvaliteter som vi anser vara viktiga för en bostad; genomblickar, utsikt, solinfall samt egen uteplats. En reslig sockel i betong och glas annonserar bottenvåningens verksamheter utåt.

 ELIN ANDREASSEN
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Competition Manager, STHLM
Tlf. +46 736 707 443

Fakta

Adress: Uddvägen, Sickla
År: 2017
Omfattning: 41 000 m² BTA, 353 lägenheter 
Beställare: Nacka Port AB
Arkitekt: Arkitema Architects