NACKA STRAND

På en fantastisk tomt i Nacka strand ritar vi ett bostadshus med 14 lägenheter för bostadsutvecklaren Patriam. Ett par meter ifrån de japaninspirerade dammarna ligger det nätta huset i dagvattenparkens hörn. Samtliga lägenheter har en betagande utsikt emot Stockholms inlopp och Djurgården. För att använda Patriams egna ord är detta hus en riktig liten pärla.

Gestaltningen tar utgångspunkt dels i platsens spännande industrihistoria med omgivande fabriksbebyggelse, dels i Arkitemas danska arv. Med inspiration från dansk designtradition bygger vi in det tidlösa, hantverksmässiga med en känsla av närvaro och omsorg om detaljerna.

Ärlighet i material eftersträvas med naturliga och robusta material som är tidlösa och åldras vackert. Fasaden på våningarna ovan mark kläs med värmebehandlad och svartpigmenterad träpanel, sockelvåningen utförs med svart terrazzo och omhändertar mötet med den kuperade marken. Signifikant för byggnaden är balkongerna som omgärdar byggnaden på alla sidor. Ett balkongsystem med svarta stålbalkar och smidesräcken och pelare ger en industriell karaktär och knyter an till platsen och omgivande bebyggelse. Fönsterpartier ned till golv i oljat hårdträ stärker känslan av dansk design och hantverksmässighet.

Landskapet som omger byggnaden tar avstamp i sin omgivning och närvaron av naturen och dess dramatiska nivåskillnader. Växtligheten närmast huset domineras av ordnade perennplanteringar, för att mot parken övergå i naturmark och kompletteras med växter som främjar den biologiska mångfalden. Stödmurar kläs med marktäckande växter. Till byggnaden hör tre takterrasser som har vegetationstak och uteplatser för intilliggande lägenheter.

KRISTINA PETERS
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
ELIN ANDREASSEN
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Competition Manager, STHLM
Tlf. +46 736 707 443

Fakta

Arkitekt: Arkitema
Beställare: Patriam
Byggår: 2019-2021
Storlek: 1700 kvm, 14 lgh
Adress: Augustendalsvägen