ND-STUDIOS

46 lägenheter i nya Djurgårdsstaden                                                                      

Byggnaden ligger centralt placerad i nya Djurgårdsstaden. Här är det grönt då stadsdelen är präglad av sin miljöprofil med extra mycket grönytor. På sin ena sida har kvarteret Husarvikens vatten och på den andra sidan ”Kontorsparken” som gränsar åt de vackra gamla Gasklockorna i rött tegel.

Läget är ljust och öppet, och byggnaderna i kvarteret är placerade fritt från varandra vilket gör att samtliga lägenheter i ND-studios har sjöglimt över Husarvikens vatten. På kvarterets gård, som är uppdelad i två större gårdsrum, finner man varierande växtlighet; en körsbärslund, en sumpskog och utöver det blomsterperenner och buskar. Den bilfria kvartersgården genomkorsas med gångytor som gör det lätt att nå vattnet. Längs Jaktgatan vid entréfasaden planteras alléträd för att skapa ett esplanadliknande stadsrum.

Lägenheter är små och yteffektiva, 1:or, 1,5:or och små 2:or. I lägenheterna integreras kök och vardagsrum för yteffektiv planlösning som liknar det man kan se i New York-studios. Takhöjden är generös och samtliga lägenheter har balkong.

Balkongerna löper runt hela huskroppen och skapar en spännande byggnadsgestalt. De har smidesräcken med planteringskärl vars gavelsidor bildar ett formmässigt intressant motiv, som blir en del av balkongräcket. Lägenhetsbalkongerna skärmas av från varandra med råglasskärmar som integreras i odlingskärlen och kan täckas med klätterväxter. Skärmarna är ogenomsynliga men släpper igenom ljus.

Miljöbyggnad klass guld. 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Jaktgatan, Norra Djurgårdsstaden
År: 2014-2015
Omfattning: 2.000 m², 46 lägenheter
Byggherre: SSM 
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: NCC Teknik