Nordbro

Köpenhamn behöver studentbostäder, och trycket ökar när det i framtiden blir ännu fler studenter i Köpenhamn. Projektet Uptown Nørrebro erbjuder cirka 500 högkvalitativa bostäder för studenter och gästforskare, samt närbutik, butikslokaler och café i norra Köpenhamn.

Projektet består av sju punkthus som skapar största möjliga öppenhet och solljus i förhållande till omgivningen. Hela byggnaden är sammanhängande i bottenvåningen och består av ingångar till lägenheterna, parkering och butikslokaler.

Varje punkthus har 20x20 meter i planlösning och innehåller 11 bostäder på varje våning. Några platser har lämnats för att ge plats åt gemensamma takterrasser. Gemensamma utrymmen är strategiskt placerade i byggnaderna för att främja det sociala livet. Från första våningen nås den stora gemensamma gården.

I tornet placeras dem största studentlägenheterna som vänder sig till gästforskare och doktorander, samt par och unga familjer. Några av husen i tornet är utformad som flexibla bostäder, som kan göras om till gruppbostäder.

En del av Köpenhamns kännetecken är smala torn och spiror och tornet på Nordbro blir en del av stadens karaktäristiska skyline. Tornet kommer att fungera som en identitetsmarkör för studentbostadsområdet och den omgivande miljön. På 30:e våningen skapas Köpenhamns högsta utsiktsplattform med tillgång för allmänheten. 

Please accept cookies to watch this video.

 

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Borgmestervangen, Köpenhamn
Omfattning: 30 000 m² och 6 000 m² parkering
Byggherre: Danica Pension
År: 2014-2017
Arkitekt: Arkitema Architects