NORDRE FASANVEJ

Att bygga på denna tomt är en utmaning på flera sätt. En motorväg på ena sidan som uppfattas som en barriär, blockerar utsikten och kastar skugga på södra sidan och trafikbuller från både motorvägen och Nordre Fasanvej. Projektet innehåller därför ett mycket ambitiöst förslag på en lösning av platsens problematik.

Bostäderna placeras ovanpå de två nedersta våningarna och skapar ett omslutet allmänt utrymme på garagets tak. På byggnadens takytor skapas bulleravskärmade allmänna ytor som har god utsikt över Köpenhamn och Frederiksberg.

Stadsmiljön inspirerar till robusta material med en bas av betong och antingen kakel eller skiffer på tak och fasader. Gårdens fasader utförs med en lätt fasadbeklädnad och klätterväxter.

Byggnaderna upfyller energiklass 2015. Det finns möjlighet att integrera solceller i partier runt utvalda fönster på taket och fasaden.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: Nordre Fasanvej, København N
Omfattning: 4 000 m²
År: 2014-2016
Byggherre: Norup/Krisensen a/s - Property Development
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Oluf Jørgensen a/s, LB Consult rådgivende ingeniører a/s