ör centrum

Nya Ör centrum blir ett levande, modernt och inkluderande träkvarter, och är ett av världens största massivträkvarter. Vi vill med detta tillskott utveckla stadsdelen i Sundbyberg till att bli en mer urban, trygg, social och ekologiskt hållbar stadsdel, där det är enkelt att leva hållbart tillsammans.

Kvarteret består av en trästruktur som blir synlig och framträdande i fasadernas gestaltning. Kvarterets arkitektur består av en komposition av sex olika volymer som varierar i höjd. Med en lägsta punkt på fyra våningar och en högsta på 10 våningar mot nordöst.

Vår vision är att kvarteret integreras och blir ett positivt tillägg för hela Ör. Gården länkas ihop med övrig bebyggelse och blir öppen för alla i området. Det ska vara enkelt att röra sig på kors och tvärs genom kvarteret. Privata gårdar till kvarterets bostäder placeras istället på taken i form av takterrasserna med växthus.

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Ör, Sundbyberg
År: 2017
Omfattning: 16 400 m²
Beställare: Folkhem
Arkitekt: Arkitema Architects
Utmärkelser: 1:a pris i koncepttävling 2017