ØSTER HURUP

Bebyggelsen är uppförd i en gammal fiskarby på Jyllands östkust och omfattar 36 exklusiva bostäder. Husen är utformade som typiska kusthus som sträcker sig längs hamnens nordliga kustlinje och kajhus som mot syd har utsikt över småbåtshamnen.

Sanddynslandskapet fortsätter längs den nordliga kusten och bildar en förgrund för kusthusens utsikt över havet. Husens speciella karaktär och anknytning till havet understryks av att kustlandskapet fortsätter in mellan husen. Kajhusens mera skyddade placering i hamnområdeet understryks av gräsytor mellan husen.

Placeringen i hamnen och den unika panoramautsikten bestämmer i viss grad det arkitektoniska uttrycket och valet av material. Inriktningen är medvetet modern och miljömedveten arkitektur i naturliga material. Husen i en skarp svart profil mot kustens mjuka kurvor och har ett tidlöst uttryck med sitt enkla materialval.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: Havnen, Øster Hurup, Hadsund
År: 2007
OMfattning: 36 bostäder, total 4 222 m²
Byggherre: Kuben Byg A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Carl Bro as