PRÄSTGÅRDEN

Bostadsområdet prästgården ligger nära Gustavsbergs Centrum i omedelbar närhet till skärgården men samtidigt med pendlingsavstånd in till centrala Stockholm. Husen är uppdelade i fyra grupper med tvåvånings radhus.

Prästgården ligger ostört på toppen av en höjd med utsikt mot ett böljande bergslandskap och tallskog på alla sidor. Det är en unik plats där bostäderna har anpassats till områdets stora höjdskillnader vilket ger en dramatisk variation. Varje bostad inramas av en markant svart ram med förskjutning, vilket ger intressanta fasader och skapar avskildhet för varje bostad. Förskjutningen skapar små terrasser och stora altaner. Bostäderna är byggda på pålar, därmed känns de visuellt nättare och de ser närmast ut att klättra upp för berget.

Förutom att vara anpassade till den omgivande naturen, följer bostäderna också områdets arkitekturtradition. Med inspiration från traditionell skärgårdsbyggnation är trä det genomgående materialet i bostäderna. Den svarta naturfärgen på fasaderna kompletteras med furu innanför fasadens ram som kontrast. Husen färgsättning smälter fint in i den omgivande naturen. 

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Pastor Normans Väg, Gustavsberg, Sverige
Omfattning: 22 bostäder
År: 2010-2011
Byggherre: Sjælsø Sverige AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design og Nova Mark
Ingenjör: Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB / PQR
Entreprenör: Sjælsø Sverige AB