RINGKØBING

84 natursköna hektar i Ringkøbing kommer under de närmaste 30 åren att utvecklas till en ny stadsdel med 1 100 bostäder och ett stort rekreationsområde.

Arkitemas Architects vision är en naturskön stad som utnyttjar potentialen i samspelet mellan personliga bostäder, landskapet, sociala träffpunkter och den dramatiska naturen i västra Jylland. Naturlandskapet består av olika miljöer som kust- och fjordlandskapet, sjö- och änglandskapet och det öppna odlingslandskapet. Tre olika karaktärer som skapar ett unikt landskap och ger kustsamhällena sin attraktion.

Förskjutningar och rumslig variation säkrar goda utsiktsförhållanden, tillgång till naturen och stöder samtidigt de sociala relationerna i Ringkøbings bostadsområden. Här skapas en struktur som varierade i täthet och anpassas till det lokala landskapets egenskaper. En relativt tät men samtidigt generös bebyggelse som ger en sorts privat gemenskap som skapar en progressiv och modern livsstil. På strategiska punkter placeras sociala träffpunkter. De kommer att bilda en öppen och flexibel ram för utvecklingen av sociala och kulturella sammanhang, och bidra till entusiasm och engagemang i området.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Ringkøbing
Omfattning: 84 hektar
Byggherre: Ringkøbing-Skjern Kommun och Realdania By
Arkitekt: Arkitema (huvudrådgivare)
Underrådgivare: Effekt, Orbicon, Rekommanderet