SELANDIA HUS

Selandia Hus består av ett lamellhus och ett punkthus som båda består av sex och en halv våningar. Mot hamnen finns lamellhuset i samma karaktäristiska kvartersstruktur från hamnkvarteren på Islands Brygge, medan punkthuset på den motsatta sidan öppnar upp bebyggelsen mot Island Brygges gröna kil.

Alla bostäder i Selandia Hus har utsikt till både vattnet och grönområdet. Dessutom är båda byggnader placerade på  bastioner som förbättrar utsiktsförhållandet och hindrar insyn.

Hela projektet är byggt med bearbetat tegel som stämmer överrens med områdets solida industribyggnader i tegel. Det utvalda teglet är en röd sten med mörk glöd. Dessutom skapar inskjutna lodräta fönsterband och altannischer en reliefeffekt som ger huset tyngd och skapar spel i fasaden tillsammans med tillbakadragna partier i murverket.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Islands Brygge, Köpenhamn
År: 2002
Omfattning: 7 310 m²
Byggherre: JM Danmark A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Kampsax A/S
Entreprenör: J&B Entreprise A/S