SKANDERBORG BAKKER

På en stor utbredd platå ovan de röda tegeltaken i Skanderborg med utsikt över Skanderborg sjö ligger en ny vit stadsdel. Stadsdelen har planerats för att rymma ca 700 bostäder i små, överskådliga kvarter med olika karaktär.

Vårt vinnande förslag i den offentliga arkitekt- och markanvisningstävlingen för Skanderborg bakker var att dela upp området i flera mindre bostadskvarter som präglas av den omgivande naturens förutsättningar. Varje bostadsområde får sin egen arkitektoniska utformning och bostadstypologi och får därmed sin egen identitet samtidigt som de valda materialen gör att hela området framstår som homogent.

Mellan bostadsområdena hålls landskapet öppet vilket ger mycket plats för rekreation och lek – allt med en fantastisk utsikt över Skanderborg sjö.

Landskapet är vänt mot söder varför man placerar de högsta sexvåningshusen i den nordliga delen av området som en vägg mot motorvägen medan bebyggelsen mot söder är två och tre våningars radhus och parhus. De olika byggnadshöjderna och bostadstyperna betonar det sluttande landskapet och möjliggör en fantastisk utsikt för alla.

Bostäderna uppfyller gällande energikrav. 

THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Byggherre: Sjælsø Gruppen
År: 2007 - 2015
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll, Cowi, ingeniørfirmaet Arne Elkjær 
Omfattning: 34 ha – ca. 750 bostäder
Utmärkelser: 1 plats i tävling