SKOGSKVARTERET

Skogskvarteret kommer att bli ett balanserat och sammanhängande kvarter med en stark arkitektonisk identitet. Bostäderna byggs i trä med fokus på socialt och ekologiskt hållbara lösningar för de boende.

Husen kommer att byggas i trä vilket ger en mindre klimatpåverkan än traditionella stål- och betonghus. Dels genom mindre koldioxidutsläpp under uppförandet och dels genom att trä binder koldioxid under hela byggnadens livslängd.

Skogskvarteret kommer också att ha ett särskilt fokus på social hållbarhet med flera gemensamma funktioner och utrymmen för spontana möten mellan de boende. Lägenheterna kommer också att bestå av en blandning av hyres- och bostadsrätter samt ett LSS-boende för funktionsnedsatta personer.

Byggstart för de första bostäderna är beräknad till sommaren 2017 med inflyttning under 2018.

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
ELIN ANDREASSEN
Associate/Arkitekt SAR/MSA
Competition Manager, Stockholm
Tlf. +46 736 707 443

Fakta

Adress: Ulleråker, Uppsala
År: 2017 - 2018
Omfattning: 14 600 m²
Byggherre: Folkhem Trä, Rikshem
Arkitekt: Arkitema Architects