SLUSEHOLMEN

Sluseholmen, Köpenhamn

Amsterdam, Venedig, Christianshamn – det är inte svårt att se vart byggnationen på Sluseholmen har hämtat sin inspiration. Vattnet är det viktigaste elementet i Kanalstaden som nu formas i områdets gamla industri- och hamnområde. Sluseholmen består av åtta bostadsöar, där små och stora radhus står sida vid sida och skapar en sammanhängande karaktär. Atmosfären varierar mellan intima kanalmiljöer och områden präglade av storskalighet med öppen utsikt till det omgivande hamnområdet. Husen ligger ofta precis bredvid kanalen och broar, bryggor och trappor ger möjlighet för de boende att komma tätt inpå vattnet och doppa tårna.

Arkitema är tillsammans med den holländske arkitekten Sjoerd Soeters ansvariga för den övergripande planeringen. Därutöver har Arkitema utvecklat strukturen för huskropparna och de övergripande riktlinjerna för proportioner, material och färger. Dessa riktlinjer har varit utgångspunkt för de många arkitekter som har varit med och utformat fasaderna. De enskilda husen har, i likhet med den inhemska arkitekturen i Köpenhamn omkring 1900-talet, sina egna unika egenskaper. Resultatet är ett livligt och fantasifullt område unikt för danskt bostadsbyggande. Fasaderna har stora variationer, medan bostädernas inredning har en mer enhetlig karaktär.

Husens speciella arkitektur och identitet stärker de boendes upplevelse av att bo i sitt eget, speciella hus. Mitt i områdets stora gårdsrum finns gröna oaser. Det är ytor som de boende kan utnyttja för avkoppling och  lek. Det finns plats för en rosträdgård, pool eller en liten privat grönsaksodling. 

JØRGEN BACH
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Sluseholmen, Sydhavnen, København
Omfattning: Bostäder: 133 000 m², Kommersiellt 2 000 m² - totalt 135 000 m²
År: 2005-2008
Byggherre: Københavns Havn, Københavns Kommun, JM Danmark A/S, Sjælsø Gruppen A/S, Nordicom  
Arkitekter, Masterplan: Sjoerd Soeters
Arkitekter, Bostäder och Kommersiellt: Arkitema Architects och andra danska arkitektfirmor
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjörer: NIRAS A/S (byggemodning) och COWI A/S (boligøerne)
Entreprenörer: Skanska A/S, KPC-Byg A/S, Myhlenberg A/S, MT Højgaard A/S och Pihl A/S