SØSTER SOPHIES MINDE

Projektet omfattar en energirenovering och tillbyggnad på Søster Sophies Minde. Här skall det byggas till med en takvåning i två plan med seniorboende, en ny offentlig plats mot Peter Bangs Vej och nya lokaler för Diakonissestiftelsens utbildning.

Med om- och tillbyggnad använder vi den befintliga byggnaden som konstruktiv kärna som vi bygger ett helt nytt hus ovanpå. Därmed bevarar vi de funktioner som fortfarande är relevanta. Mot norr förlänger vi byggnaden och påbygger med två nya våningar med bostäder i byggnadens hela längd. Dessutom kläs hela huset i en ny och samlad fasad av tegel.

Byggnadens form är inspirerad av de befintliga spetsiga gavlarna på Diakonissestiftelsens äldsta byggnad. Överlag får huset ett solitt och robust uttryck som är i dialog med de befintliga byggnaderna, men som blickar framåt med en modern detaljering och enkelhet. Som ett återkommande arkitektoniskt tema för hela huset arbetar vi med perforerade ytor i kopparlegeringen tombak.

Det befintliga huset kläs i tegel eftersom det är det mest optimala sättet att energirenovera detta hus. Samtidigt kommer det att finnas solpaneler på taket och ambitionen är att uppnå energiklass 2020.

DORTHE KEIS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Frederiksberg, Köpenhamn
År: 2013-2015
Omfattning: Ca. 5 700 m² ombyggnad och 4 500 m² nybyggnad
Byggherre: Diakonissestiftelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Rambøll
Utmärkelser: 1. plats