Täby Park kvarter 3A

Förslaget består av ett kvarter med balanserad variation i byggnadsvolymer, material och formspråk med en identitetsskapande och inbjudande arkitektur som kommer stå sig över tid.

Vi har arbetat med att skapa en varierad karaktär med robusta material som åldras med skönhet. Kvarterets utformning har en enhetlig och sammanhållande karaktär som varieras i skala och detaljering.

Boulevarden är den nya stadsdelens mest betydelsefulla stråk och framför kvarteret utvidgas den till ett parktorg. Bottenvåningen är förhöjd och framträder med en gedigen karaktär som är rumsskapande för torget och som låter verksamheterna att flytta ut på torget.

Kvartersgatan har en mer småskalig karaktär i mindre skala än bebyggelsen mot boulevarden. Strukturen är uppbruten och är varierad samtidigt som den är besläktad med torgbyggnaden. Bottenvåningarna är även här aktiva men har en mindre offentlig karaktär än mot torget.

 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
ELIN ANDREASSEN
Associate/Arkitekt SAR/MSA
Competition Manager, Stockholm
Tlf. +46 736 707 443

Fakta

Adress: Täby park
År: 2016
Omfattning: 6 150 m²
Byggherre: Innovation Properties och Västkuststugan
Arkitekt: Arkitema Architects