Täby Turf

Arkitema och SSM vinner markanvisningstävlingen för ett modernt kvarter i Täby Park med hyresrätter där det blir enkelt att leva hållbart, både miljömässigt och socialt. Ambitionen är att skapa ett stadskvarter med butikslokaler, förskola och 170 hyresrätter med utgångspunkt i hur människor lever i dag samt behoven för framtida hyresgäster. 

Kvarteret består av åtta olika byggnadsvolymer som har en varierad gestaltning, både vad gäller material, höjd, fasader, taklandskap och balkongutformning. Byggnaderna varierar mellan fyra och sju våningar med den högsta delen mot torget. Utformningen skapar ett sammanhållet, levande och varierat stadskvarter där aktiva bottenvåningar med lokala verksamheter, förskola och bostäder bidrar till att skapa en levande stadsdel.

Centralt placerat i bottenvåningen finns också kvartershuset, som är en gemensamhetslokal som blir kvarterets sociala ”hub” och signum. Här blir det enkelt att stanna till, ta en kaffe, sätta sig ner och arbeta några timmar, meka med cykeln, eller arrangera gemensamma middagar.

När Täby Park är fullt utbyggt kommer det att finnas 6 000 bostäder med över 20 000 invånare, samt arbetsplatser för 4 000 - 5 000 personer.

 

 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Täby Park
År: 2016-2020
Omfattning: 12 660 m², 170 lgh
Byggherre: SSM
Arkitekt: Arkitema Architects