Tallbacken Sundbyberg

I centrala Sundbyberg har Arkitema tagit fram ett förslag på ny bebyggelse för Wåhlin Fastigheter. Totalt omfattar projektet cirka 7 000 m² BTA och cirka 90 lägenheter i varierande storlekar. Samrådshandling och underlag till detaljplan beräknas vara klart våren 2018.

Projektet består av tre sammanlänkade huskroppar som trappar sig uppåt och följer den kuperade terrängen. Husen omsluter den gemensamma gården, som gestaltas av Arkitemas landskapsarkitekter. I gatuplanet ryms en lokal som skapar liv och rörelse ut mot gatan.

Gestaltningen knyter an till befintlig bebyggelse i Sundbyberg med den ljusa putskulören. De olika huskropparna accentueras genom att hörnhuset bryter av med en kakelklädd fasad och genom den varierande taksiluetten. En tydligt markerad bottenvåning binder ihop kvarteret och skapar en stadsmässig karaktär.

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Tallgatan, Sundbyberg
År: 2018
Omfattning: 7 000 m²
Byggherre: Wåhlin
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban