TELEFONPLAN KVARTER A

Bebyggelsen ansluter till fabriksområdets befintliga struktur med Tellusgången som den centrala pulsådern och Telefonvägen som huvudsaklig angöringsväg för biltrafik. Överordnad idé om binda ihop hela området. Bearbetning av offentliga gatuytor så att de gestaltningsmässigt är en övergång mellan stadsmässighet och natur.

Kvarter A utgörs av ett storkvarter, som byggs kring det befintliga p-huset. Översta bjälklaget på p-huset förstärks och transformeras till en grön gård. Gårdens storlek inbjuder till högre grad av offentlighet och det skapas olikaaktiviteter i gränslandet mellan det privata och offentliga rummet.

Gestaltningskonceptet tar utgångspunkt i Telefonplans historia, det industriella arvet, som ger området en tydlig identitet och klar arkitektonisk idé. P-däckens markanta formspråk med lutande plan bevaras och binder ihop gården med naturmarken.

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Telefonplan, Stockholm,
År: 2010 - 2015
Omfattning: 16 500 m², ca 135 bostäder, p-hus med trädgård
Kund: Vasakronan
Arkitekt: Arkitema
Landskap: ÅWL
Ingenjör: Structor/Konkret/Tyrens
Entreprenör: Vasakronan