TINGSTORGET

I Alby i Botkyrka kommun söder om Stockholm byggs just nu det nya Tingstorget. Projektet omfattar 14 punkt- och lamellhus med totalt ca 51 000 m² boyta fördelat på 704 bostäder. Arkitemas förslag har sin utgångspunkt i den existerande visionen för området – framtidens Alby.

Den nya bebyggelsen på Tingstorget följer platsens varierade terräng och förstärker landskapets existerande karaktär. Bostäderna har ett gemensamt uttryck men varierar i höjd och färgsättning och vrids i förhållande till varandra. De snedställda taken på punkthusen skapar intressanta takprofiler som bryter ned skalan och introducerar en ny typ av arkitektur i Alby.

Som centrum för det nya området ligger den existerande tunnelbanestationen. Detta centrum understryks av ett nytt torg och mötesplats som leder vidare in i ett grönt stråk med planteringar och platser att vistas på. Flerbostadshusen delar gröna gårdsrum och takterrasser. Altaner, tak och fönster får samma färgsättning som fasaderna. I gatuplanet etableras olika kommersiella funktioner som till exempel caféer och butiker.
Projektet har miljöbyggnad silver.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Tingstorget, Alby
År: 2014-2019
Omfattning: 51 000 m² BTA, 704 lägenheter
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Nyréns arkitektkontor
Ingenjör: Structor