UNGDOMSBOSTÄDER AARHUS HAMN

99 allmännyttiga ungdomsbostäder  i  Århus hamn. Projektet är resultatet av första plats i en inbjuden tävling 2011. De 99 bostäderna har byggts i enlighet med fiktiva byggregler motsvarande  BBR 2025, varför byggnationen producerar mer energi än vad den gör av med – Ett äkta 0-energihus.

Bostäderna är uppförda som ett höghus i 12 våningar med en markant inbuktning,  en ”cut-away” som har uppstått som en konsekvens av byggnadens placering. De 99 bostäderna är situerade kring en ingång med en säkerhetstrappa och en hiss.  Detta ger väsentligt större yta till de enskilda ungdomsbostäderna.

I byggnadens ”cut-away”  finns på varannan våning en gemensam uteplats, i västligt läge med eftermiddags/kvällssol. Här har ungdomarna från två våningar möjlighet att möta varandra och skapa en sammanhållning. I bottenvåningen, där alla boende kommer in, ligger  ett gemensamhetsrum i anslutning till tvättstugan och med utgång till en stor upphöjd terass, också den i västligt läge.

Byggnaden är en äkta 0-energibyggnad och har en fasad i höghållfast betong som minimerar väggtjockleken i den välisolerade ytterväggen.  Med solpaneler på taket och med solceller på balkongerna mot syd, tillsammans med lågenergifönster, decentraliserad ventilation, värmeväxling på hushållsvattnet etc. balanseras husets energiförbrukning.

Huset har en robust fasad i en smidig vit höghållfasthetsbetong med markerade fält runtom de många varierade fönstren. Huvuddelen av bostäderna är tvårumslägenheter med gott om dagsljus från fönster i olika storlekar placerade i olika mönster. Placeringen av fönstren bidrar till en jämn fördelning av ljuset i rummet och en fantastisk utsikt åt alla håll. 

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: De Bynære Havnearelaer, Aarhus Ø
År: 2011-2012
Byggherre: Boligforeningen Ringgården
Omfattning: 5 000 m²
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras
Totalentreprenör: Myhlenberg
Byggherrerådgivare: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.
Utmärkelser: 1. plats i inbjuden tävling. Nomineret til den grønne betonpris 2013.