VASBYGADE

Bostadsområdet på Vasbygade blir ett av de största, sammanhängande bostadsområdena i Köpenhamn. Med sina knappt 60 000 m2 fördelade på 611 lägenheter och fyra gemensamhetslokaler utgör området ungefär hälften av det totala området på Frederiks Brygge, med ett attraktivt läge mot vattnet och centralt i Köpenhamn.

Det nya bostadsområdet i Köpenhamn erbjuder över 30 olika lägenhetstyper i olika storlekar som säkerställer blandade grupper av invånare i olika åldrar och faser av livet. De fyra gemensamhetslokalerna och fem gårdarna skiljer sig åt och ger möjlighet till aktiviteter och gemenskap till nytta för invånare och besökare i området.

Byggnaden utformas i en kamstruktur, där ”ryggen” på husen mot Vasbygade bildar en ljuddämpande skärm mot den övriga delen av Frederiks Brygge. Den sammanhängande fasaden mot Vasbygade delas in i fem separata byggnader som hålls ihop av fyra trapphus, som via fasaduttryck och indragningar från Vasbygade bildar en paus i byggnaden. De enskilda byggnaderna skiljer sig åt i både antal våningar och höjd, och skuggor och fasadspel medverkar till att fasaden kommer att upplevas som en varierad byggnad som anpassar sig till stadens skala.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Vasbygade, 2450 København V
År: 2015-2019
Omfattning: 60.000 m2
Byggherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Erik Pedersen
Masterplan: DesignGroup Architects