VIBY SYD

Den övergripande visionen är att skapa en enad stadsdel. Helhetsplanen delar upp området i en rad mindre kvarter, skär genom området med genomgående vägar och etablera kvarterstorg som möjliga mötesplatser i lokalområdet. Varje kvarter har sin egen identitet är visionen för ett Rosenhøj som delas i 11 mindre kvarter där vart och ett bestående av två flerbostadshus, en mindre gemensam byggnad och en gemensam trädgård. För att understryka mångfalden byggs husen i fyra markant skiftande fasadmaterial som samtidigt relaterar till trädgården.

På varje gata finns ett kvarterstorg som är tänkt att främja grannskapets utveckling. De grundläggande principerna för torgen bygger på idén om en plats med träd och bänkar där beläggningen och planteringar definierar olika zoner för att olika aktiviteter. De ska kunna fungera som både lekplats och en lugn viloplats.

Gårdarna får en halvprivat karaktär och uppdelningen i mindre och varierande trädgårdsutrymmen skapar en känsla av tillhörighet på grund av närheten till hemmet och intimiteten i trädgården. 

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760
LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: Rosenhøj, 8260 Viby J, Danmark
År: 2011-2015
Omfattning: 200 000 m²
Byggherre: Boligselskabet Århus Omegn
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Viggo Madsen