Infrastruktur

Arkitemas designteam inriktat på infrastruktur levererar helhetsorienterade lösningar till stora och små infrastrukturprojekt. Vi arbetar med allt från stadsplanering, förbindelser mellan städer och knutpunkter för trafiken, som utformning av stationer, broar och flygplatser, till det arkitektoniska utseendet, ljuslösningar och wayfiding.

Fokus ligger på människors rörlighet, enkel åtkomst till transport och byte mellan olika transportmedel, samt attraktiva reseupplevelser. Vi försöker alltid att utforma framtidens hållbara transportlösningar för ett globalt samhälle.

Arkitemas designteam för infrastruktur är en integrerad del av COWI:s multidisciplinära designgrupp. Vår ingående kunskap om de många olika fackdisciplinerna inom infrastrukturprojekt ger oss en bra förståelse för projektet som helhet, och vi kan därför hitta en optimal lösning för varje projekt.