CITYRINGENS TUNNELBANESTATIONER

Cityringen är en utbyggnad av den existerande tunnelbanan och är en fullt automatiserad, förarlös tunnelbana. Den har kopplingar till det nuvarande tunnelbanesystemet på två stationer och ytterligare tre förbindelser med tågnätet. Den har 16 km tunnlar, med 17 tunnelbanestationer i centrala Köpenhamn. Planeringen avMetro Cityringen påbörjades 2008 och den öppnade i september 2019.

Byggherren, Metroselskabet, har använt CAS Joint Venture (Cowi, Arup, Systra) som konsult för utvecklingen av hela "Civil Works"-delen av Cityringen, inklusive arkitektur och utformning. Omfattningen av arkitektur- och designrådgivning för Cityringen sträcker sig från inledande konceptuella idéer till utveckling av det slutgiltiga detaljunderlaget och anbudsmaterialet, samt översikt av projektet.

Målet var att skapa rymliga, öppna och tillmötesgående stationer som ger enkel och säker tillgång från markplan till perronger via överskådliga, öppna Concourse-våningar. I grunden bygger utvecklingen av Cityringen på en gemensam arkitektonisk identitet för hela tunnelbanenätet, men där varje station på linjen fortfarande har en unik design som speglar de lokala omgivningarna.

Så långt som möjligt använder designerna dagsljuset genom stora takfönster på markplan. Det ger en visuell förbindelse mellan de underjordiska stationerna och staden ovan, och fungerar samtidigt som ett kännetecken för tunnelbanan.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2008-2019
Foto: Metroselskabet