FREDERIKSBERG TUNNELBANESTATION

Frederiksberg tunnelstation är ljus, trevlig och livfull större delen av dygnet. Dagsljuset skiner in genom takfönstren och ger optimalt ljus, vilket även beror på att stationen inte är lika djup som de andra tunnelbanestationerna.

Stationen passar in i det designkoncept för utrustning och materialsammansättning som kännetecknar de övriga stationerna. Det gäller användningen av ljusgrå granit, belysning och skyltning likaväl som tillgången till tunnelbanan. Därmed finns det ett klart och tydligt samband mellan stationerna.

Det går att nå stationen via trappor, rulltrappor och hiss från markplan. Frederiksberg station har dessutom direkt tillgång till Frederiksberg Centeret. Närheten till de många butikerna ger denna station extra mycket liv och ytterligare storstadskänsla. Den komplicerade situationen med den ovanliggande historiska stationen gör också Frederiksberg metrostation speciell.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2002-2003