NYA ELLEBJERG TRANSFERSTATION OCH -CENTER

Nya Ellebjerg transferstation och -center blir i framtiden en knutpunkt för internationella, regionala och lokala tåg- och tunnelbanelinjer, bussar, bilar och en light rail.

Målet är att nya Ellebjerg station ska bli Danmarks näst största transferstation och bidra till utvecklingen av nya stadsområden. Därför var det nödvändigt att ha en ambitiös och framtidssäker helhetslösning, som kopplar samman stadsdelar och åtkomstvägar över stationens många linjer. Projektet är under uppbyggnad under de första faserna. Trafikförhållandena är strukturerade på bästa möjliga och överskådliga sätt med korta avstånd, vilket ger bra förbindelser och sammanhängande stadsdelar i stationens närområde. Passagerarna har varit i fokus under hela designprocessen.

I en byggnad ovanför stationen kommer det finnas kontor, företag, butiker och bostäder, vilket skapar en multimodal knutpunkt. Med hjälp av VISSIM:s 3D-programvara har passagerarflöden och rörelsemönster analyserats. Flödena sker med bra utrymme i trygga, väl upplysta omgivningar och utan tunnlar. I störta möjliga utsträckning har takfönster och fönster använts för att få in det naturliga dagsljuset. Dagsljus och att kunna se himlen gör att folk känner sig trygga och ger även ett samband mellan nivåerna. Dessutom är det den bästa möjliga ljuskvaliteten med begränsad användning av konstljus.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2018-2024

Services: Station design, Passenger flow, Way finding, Architectural finishes, Day- and Artificial lights concepts.