NYA ELLEBJERG TUNNELBANESTATION

Nya Ellebjerg station är ett helt nytt koncept som har utvecklats utefter ett designkoncept som är en fortsättning på designen i de andra djupa stationerna på Sydhavns tunnelbana. Här möts passagerarna av det välkända stationsrummet på Sydhavns tunnelbana, med dagsljus från takfönstren och plattformens dörrar. Stationsrummet har en sju meter lång plattform, skjutdörrar samt vita väggpaneler över informationsband.

Med hjälp av den halvt övertäckta concourse-hallen mellan spåren förbinds stationen med en helt ny cykel- och gångbro söderut och en tunnel under spåren norrut.

Stationens fasad är uppdelad i en bas i granit i samband med concourse-hallen och en lamellklädd övre del. Lamellen vrids lätt över fasaden, så att den underliggande röda färgen blir synlig efterhand när man närmar sig stationen. Den övre delen av fasaden över plattformsdörrarna formar ett stort skynke som spänner över 44 m och som följer de stränga kraven för nedböjning över plattformens skjutdörrar. Lamellen påminner om teknikbyggnader i stationens närområde.

På kvällen lyses stationsrummet upp med indirekt belysning på bjälkarna mellan takfönstren, enligt samma princip som på de djupa stationerna. Bakom lamellbeklädningen lyser den röda färgen upp, så att hela den övre delen lyser med ett svagt rött skimmer hela natten. Taket på concourse-hallen är utformat med linjeljus som ger god ansiktsigenkänning för att öka tryggheten.

 

Sydhavns tunnelbana går dygnet runt alla dagar om året. Stationen har utformats i nära samarbete med Metroselskabet, Köpenhamns kommun och intressenter.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2015-2017

Services: Concept Design and Tender Design, Station design, Landscape Design, Passenger flow, Way finding, Architectural finishes, Day- and Artificial lights concept, Design lead and Discipline lead of Architecture and Landscape including coordination with other disciplines, municipality and stockholders