SYDHAVNS TUNNELBANA

Projektet omfattar design av fem nya tunnelbanestationer i Sydhavnen i Köpenhamn, på en 4,6 km lång sträcka från Fisketorvet till nya Ellebjerg station.

De fyra djupa stationerna, Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen och Ny Ellebjerg, samt en mindre djup station på Mozarts Plads, har utvecklats med en design som känns igen från designkonceptet i Cityringen Metro.

Sydhavns-linjen blir Köpenhamns första tunnelbanelinje med integrerade konstverk på stationen. Konstverken är tillsammans med de nya huvudtrapporna utformade med rulltrappor för enkel tillgång till marknivå. En ny familj med takfönster, och ett galleri på Concourse-våningen är några av de designdetaljer som kommer att känneteckna Sydhavns tunnelbanelinje.

Sydhavns tunnelbanelinje påminner om Cityringens färgglada stationer. Den överordnade designen speglar en tunnelbanestation som lämnar staden och kör till områden med mer ljus och himmel. De elementen följer även med ner i stationsutrymmena som har fått ljusa nyanser och där väggarnas struktur och former påminner om ljuset som glittrar i vattnet.

Byggnationen av Sydhavns tunnelbana kommer att öka det dagliga antalet tunnelbanepassagerare med 43 000. Sydhavns tunnelbana går dygnet runt alla dagar om året. Säkerhet och wayfinding är viktiga faktorer i stationens utformning. De arkitektoniska elementen har mycket hög kvalitet och är robusta för att uppnå en så lång livstid som möjligt och lite underhåll. Stationens design och yta är utformade i nära samarbete med Metroselskabet, Köpenhamns kommun och med mycket inflikande från intressenter.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2015-2024