Arkitema Working

Arkitema designar kontorsbyggnader i syfte att projektet ska göra skillnad för verksamheten på flera nivåer. Vi skapar ramarna för en bra arbetsmiljö som förmedlar företagets värderingar och samtidigt är hållbar och flexibel i bruk.

Arkitekturen har stor betydelse för ett företag. Utåt är den en viktig förmedlare av företagets varumärke och värden gentemot kunder och samarbetspartners. Internt utgör den ramen för företagets själ och kultur, som ju påverkas av byggnadens fysiska utformning. Byggnaden ska helt enkelt fungera som stöd för företagets organisation och kunna anpassas efter ändrade strategier.

Vid Arkitema Working arbetar vi för att skapa byggnader som både internt och externt bidrar till goda resultat för företaget. Vi skapar hållbara, arkitektoniska lösningar som kan förbättra företagets resultat genom att minska företagets driftkostnader, och optimala arbetsvillkor som skapar produktivitet och arbetsglädje bland de anställda.

En byggnad för framtiden
Det är dessutom viktigt för oss att tänka på funktionella och tekniska lösningar som kan minska driftskostnaderna på både kort och lång sikt, då vi vet att ett företags behov kan ändra sig. Vi designar så flexibelt och anpassningsbart att byggnaden inte bara lever upp till nutidens krav och behov för det aktuella företaget, utan att den också fungerar i framtiden – även tekniskt.

Nära dialog i processen
Vi ser det som vår främsta uppgift att lyssna till alla aktörer, och vi prioriterar en nära dialog med byggherren genom hela processen. Av samma skäl erbjuder vi brukarmedverkan, så att vi får en genomgripande förståelse för det företag som vi ritar byggnaden åt. 

Generellt sett har vi ett helhetsorienterat angreppssätt när det gäller kommersiell byggnation, och i samarbete med vår landskapsavdelning, Arkitema Urban, och vår inredningsavdelning skapar vi de bästa ramarna för byggnationen som helhet.

Läs mer om Arkitema Urban

Erfarenhet
Vi har sedan 1969 ritat allt från industribyggnader, kontorshus och hotell till biografer, butikscentra och kontor. Vi gläder oss åt att vi upprepade gånger har fått se byggherrar komma tillbaka med nya projekt, och listan över våra referenser innehåller namn som Lego, Vestas, Siemens och Danish Crown.