ARKITEMAHUSET

Arkitemas huvudkontor ligger mitt i Århus centrum, på Frederiksgade, där hus i olika åldrar står sida vid sida. Huset är en nytolkning av klassiska byggnader och arkitekturen smälter in i gatubilden. Arkitemas kontor ligger på de tre översta våningarna samt penthhouse. I gatuplanet ligger butiker

Entré kan ske från både Frederiks gågata och från den bakomliggande Bødker Balles Gård. I båda fallen sker entrén via en passage som förbinder gården och gatan. Från passagen finns ingång till byggnadens huvudtrappa som leder upp i huset. Först vid ankomst till foajen upplever den besökande byggnadens karaktär. Foajen är en del av det tre våningar höga atrium som förbinder huset vertikalt.  Det är placerat centralt i byggnaden och genom dess glastak strömmar det in ljus till husets mittpunkt. Huset har en öppen struktur med workshops mot gatan och gården på de tre kontorsvåningarna. På de två översta våningarna finns mötesrum i glas som hänger ut över atriet. I penthousevåningen finns lunchrum och takterass.

Material som betong, trä och galvaniserat stål skapar en informell atmosfär. I foajen är det betonggolv, taken på mötesrummen i glas är av metallgaller, den stora atriumväggen är i obehandlat trä. De råa ytorna ger kontrast till alla glasväggar och de fina detaljerna. 

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Frederiksgade 32, 8000 Århus C
Omfattning: 2 800 m²
År: 2002
Byggherre: Arkitema Architects
Arkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjör: COWI A/S 
Entreprenör: KPC-Byg A/S
Utmärkelse: Århus Kommuns diplom för godt og smukt kvalitetsbyggeri, 2003