Blixens

Den omdiskuterade stadsdelen Gellerup är under förvandling och en stor förändring är att kontorsbyggnader med 950 arbetsplatser inom offentlig förvaltning ska byggas mitt i området. Arkitema Architects har vunnit tävlingsuppdraget att formge byggnaden på 23 000 m² som också ska inhysa en restaurang, kaféer och ett kafferosteri. Byggnaden blir ett landmärke som slår an tonen för ett nytt och revitaliserat Gellerup.

Arkitema Architects koncept är ett övertäckt stadsrum där de administrativa kontorsytorna görs tillgängliga och sammaflätas med offentliga funktioner. Bottenvåningens materialval i trä och tegel bidrar till känslan av en välkomnande och öppen byggnad. Här finns de olika allmänna funktionerna placerade som café, restaurang, workshops och kafferosteri. 

Centralt i detta övertäckta stadsrum finns en stapel av förskjutna lådor som efterliknar byggnadens övergripande arkitektur. Detta torn reser sig genom våningarna och sammanbinder byggnadens offentliga rum med de horisontella planen och sammanför besökarna med verksamheten. Dessutom binder gångbroar samman gapet mellan våningarna och bidrar till varierade nivåer i rummet. 

Allmänheten ska också kunna ta hissen från gatuplan genom byggnaden upp till husets Rooftop Lounge som är öppen för allmänheten. Därifrån har man utsikt över förvandlingen av Gellerup och vidare ut mot Århus hamn.

 

 

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Edwin Rahrs vej, Brabrand
År: 2015-2018
Omfattning: 23 000 m² samt parkeringshus 12 500 m²
Byggherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Niras
Strategisk rådgivare: Hauxner
Utmärkelser: 1:a pris offentlig upphandling 2015