CCI EUROPE

Prisbelönt kommersiell fastighet

CCI gör mjukvarulösningar för världens största tidningar (New York Times, Le Figaro). År 2000 hölls en tävling där arkitekter parades ihop med entreprenörer och ombads att komma med förslag till ett nytt högkvarter. Arkitema vann kontraktet tillsammans med Skanska och Grontmij.

Byggnaden är formad som ett rektangulärt tvåvåningshus. Interiören är utformat som en stad med torg, torg, trädgårdar, gator, passager och gångbanor. Med öppna och mer intima utrymmen, offentliga och privata zoner, den variation och dynamik som kännetecknar en stad.

Det inre av byggnaden organiserad kring två uterum. Ett trapp-torg fungerar som allmän och representativ plats. Det är format som en gigantisk trappa och i mitten av denna reser sig en "monolit". I monolitens inre och finns en hörsal för 200 personer med möteslokaler ovanpå.

Det andra rummet är en öppen "trädgård", utformad som en nordisk trädgård med tallar och blåbär och beläggning av blå-grått grus.

Runt de öppna rummen finns kontorsytorna som fritt tillgängliga däck. När de anställda tar sig till arbetsplatserna har de kontakt med det liv som finns på trapp-torget och i trädgården. Kontorsytor är utformade med flexibla och utbytbara storlekar som kan ändras beroende på företagets sätt att organisera arbetet.

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Ringvej Syd / Axel Kiers Vej, 8270 Højbjerg
Omfattning: 16 300 m²
År: 2001
Byggherre: Aarhus Stiftsbogtrykkerie
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Carl Bro as
Entreprenör: Skanska Danmark A/S
Utmärkelser: Betonelement-Prisen 2002