DIPYLON HUS, CARLSBERG BYEN

Dipylon Hus ligger i hjärtat av Carlsbergs kulturarv vid Dipylonporten och har tidigare innehållit maltsilor i förbindelse till bryggeriet. Byggnaden inreds som en kontorsbyggnad med öppna våningar. De befintliga pelarna och betongväggarna behålls där det är möjligt för att bevara den gamla industrikänslan.

Dipylon Hus klassas som kulturhistoriskt värdefullt och behåller därför tre fasader med vågräta betongband och brunt murverk. Nordsidan får en genomgående glasfasad med lodräta fönsterpartier och förser huvuddelen av byggnaden med dagsljus. Dagsljus till mötesrum ordnas genom att delar av de befintliga tegelväggarna byts till perforerat tegel som släpper igenom ljus.

Huset får en ny takvåning i en lätt konstruktion och en stor, attraktiv terrass mot öst. Gatuplanet blir öppet mot omgivningen med en restaurang mellan Ny Carlsberg Vej och torget på husets nordsida.

Byggnaden står efter transformationen som ett exempel på de goda kvaliteter som är tillgängliga i det befintliga byggnadsbeståndet i Carlsberg, och som kan få nytt liv och användning.

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adress: Ny Carlsberg Vej, Köpenhamn
År: 2017
Omfattning: 4 500 m²
Beställare: Carlsberg Byen A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: EKJ Rådgivende Ingeniører
Totalentreprenör: MT Højgaard