Edison Park

Arkitema har vunnit tävlingen att rita ett 20.000 m2 stort företagsområde med tillhörande parkeringshus i den svenska staden Lund.

De två nya kontorsbyggnaderna, som var och ett kommer utgöra 10.000 m2, kommer byggas i olika skalor. De varierande volymerna i byggnaderna skapar möjlighet för flera skyddade takterrasser som både säkerställer en tätare förbindelse till omgivningen men som också kan användas för korta pauser under arbetsdagen eller för sammankomster och fester. Förutom kontorbyggnaderna kommer ett modernt parkeringshus ta bort bilarna från vägen och ge plats för en campusinspirerad omgivning med park och rekreationsområden, som kommer inbjuda till aktivitet och upphåll i små zoner och paviljonger med funktioner som bl.a. cafe, orangeri och sittplatser.

Byggherren Castellum har en önskan om att bygga Sveriges största plus-energi kontorsbyggnad. Därför är hållbarhetstänket kännetecken för hela projektet. Fasaderna blir klädda med återvunnet aluminium i anodiserande konkava paneler, som fångar och reflekterar ljuset. Mellan panelerna kommer det på byggnadernas södra fasader installeras solceller. På fasaden kommer man på avstånd kunna se en display, pixlar på en analog skärm, som kontinuerligt kommer rapportera om Edison Parks energibidrag till omvärlden.

 

 

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Ideon Science Park, Lund
År: 2020-
Omfattning: 20.000 m²
Beställare: Castellum
Arkitekt: Arkitema Architects